fbpx

5 gode råd til at spare penge på driften af din pool

Har du en pool og vil du spare penge på driften? I denne artikel har jeg samlet 5 gode råd til, hvordan du kan spare mange penge på driften af din pool-

Michael Staalsen - Dansk Bassinservice
Michael Staalsen
i Pool

Hos Dansk Bassinservice har vi en lang række kunder i hele Danmark. Vi går forest når det handler om energioptimering og miljøvenlige pools. I denne artikel har jeg samlet 5 gode råd til, hvordan du kan spare penge på driften af din pool.

Frekvensomformer på ældre “singel speed” pumpe

En frekvensomformer er en type motorstyreenhed, der styrer en elektrisk motor ved at variere frekvensen og spændingen i strømforsyningen. En frekvensomformer kan variere strømforsyningen, så den passer til energibehovet i udstyret, og på denne måde sparer den energi eller optimerer energiforbruget.

Frekvensomformeren kan i høj grad reducere energiforbruget sammenlignet med drift direct-on-line, hvor motoren kører ved fuld hastighed uanset behovet.

Ved at benytte en frekvensomformer, opleves ofte energi- eller brændstofbesparelser på 40 %. Anvendelse af frekvensomformere medfører også en reduktion af NOx-emissioner og systemernes CO2-aftryk.

Pool frekvensomformer I-Saver+1100 er en lille kompakt Frekvensomformer til de pool og spa pumper, der ikke selv har frekvensstyring eller tidskontrol.

Frekvensomformeren har 3 standard hastigheds styringer, og 4 individuelle timere der kan indstilles valgfrit alt efter ønske. Frekvensomformerene kan styres fra eksternt signal, således hvis du har en kemistyring eller anden styring så kan frekvensomformeren styres herfra.

Vi leverer og opsætter frq omformere på dine spa eller pool pumpe/er, inden opsætning kan vi lave en besparelsess beregning i forhold til netop din pumpe.

Hvor meget strøm kan du spare ved at bruge en 3 hastigheds omformer:

  • Forudsætninger
  • Pool størelse på 8×4 meter / 45m3
  • Forbrug pr år 6 måneder
  • Pool pumper 0,75 KW
  • Drifttimer på pumpe 24 timer i døgnet.
  • Strøm pris pr KW 2 kr

Din nuværende pris 6440 kr pr år.

Efter opsætning af pumpe med frq omformer eller en frq omformer på din gamle pumpe.:

Efter installering 3283 kr pr år

Således besparelse på optil 3197 kr. pr år

Der er 2 muligheder når vi skal lave besparelse på din pumpes strømforbrug. Ene mulighed er at skifte til en ny pumpe med frekvensstyring eller monterer en frekvensomformer på din eksisterende pumpe.

Afhængig af alder og stand på din nye pumpe, så vil den hurtigst tilbagebetaling af din investering være ved at købe en frekvensomformer der sættes til din gamle pumpe. denne investering vil allerede være tjent hjem år 1.

En ny pumpe kan købes fra 8-10 tusinde kroner, hvorimod frekvensomformeren koster fra et par tusinde kroner – begge dele naturligvis plus evt. montage.

Vil du have et uforpligtende tilbud på en ny pool? Dansk Bassinservice er en af Danmarks førende pool virksomheder på markedet. Vi har +30 års erfaring og “know how”. Lad os tage en snak i dag.

Tak for din henvendelse - vi vender tilbage hurtigst!

Kemistyring

Et kemisk automatiseringssystem er ganske vist den bedste måde at sikre korrekt vandkemi i en swimmingpool installation. Ofte er det en tabende kamp at prøve at holde pH og desinfektionsniveauer afbalanceret manuelt.

Et automatiseret system sikrer, at kun de krævede kemikalier tilsættes vandet og i meget nøjagtige mængder. Derudover leverer automatiseringssystemer normalt flere sikkerhedsfunktioner, der sikrer, at hverken brugeren eller udstyret står over for nogen risiko i tilfælde af en større funktionsfejl.

Når man laver manuel kemi dosering skeer det ofte at der anvendes alt for meget kemi for at nå en afbalanceret pool, vi kender det fra når vi skal blande saftevand eller for den sagsskyld en drink. Her skeer det ofte at vi for for meget koncentrat i og derefter skal spæde op med mere vand eller sodavand, og til tider skeer det så at vi igen får for meget vand eller sodavand og dernæst skal til at have mere koncentrat i.

Dette undgår man ved automatisering med en kemistyring, nogen udregninger kan vi lave besparelser der gør at nogen på 3-4 år tjene sin kemistyring hjem.

Herudover giver den er meget mere balanceret pool, og din pool kontrol er væsentlig reduceret.

En kemistyring kan købes fra 10-12 tusinde kroner, og vi vurdere at man på en 8×4 meter pool vil kunne spares op i mod 3000 kr pr år ved at indføre en kemistyring. Besparelsen er naturligvis meget afhængig brugen, temperatur og ikke mindst af hvor god man i dag er til at have en balanceret pool.

Neden for har jeg samlet nogle punkter, som du bør overveje, før du vælger en kemistyring til din pool.

Beslut hvad du skal automatisere

Automatiseringssystemer har et stort udvalg af sensorer og muligheder for at automatisere stort set alle tænkelige dele af pumpe udstyret. Det er meget let at blive frustreret over de mange muligheder der indenfor kemistyringer. De meget grundlæggende muligheder ville være:

· pH-kontrol

· Sanitet

· Påvisning af temperatur

· Påvisning af vandstrøm

Valgmulighederne inkluderer tabletføder til flydende klor og fra klorfrembringelsessystemer osv. Sørg for at notere alt eksisterende udstyr såvel som forventede kortsigtede udvidelser og drøft dem med en os.

Fjernadgang

De fleste moderne kemistyringer tilbyder mulighed for at få fjernadgang til den kemiske styring på en eller anden måde. I første omgang kan det virke som unødvendigt, men fordelene, især til døgnet rundt, er meget reelle.

Fjernadgang er normalt kombineret med pop up underretning, hvilket er en ekstra fordel. Medmindre der er personer på stedet 24/7, er meddelelser og fjernadgang en smart mulighed.

Vil du have et uforpligtende tilbud på en ny pool? Dansk Bassinservice er en af Danmarks førende pool virksomheder på markedet. Vi har +30 års erfaring og “know how”. Lad os tage en snak i dag.

Tak for din henvendelse - vi vender tilbage hurtigst!

Inverter contra on/off Varmepumper

Når vi kigger på vores pool varme er der 2 væsentlige ting der kan gøre vores pumpe mere effektiv og økonomisk. Når vi ksla vurderer varmepumpens evne til at spare penge så kigge vi på COP og varmepumpe med inverter.

Hvad betyder COP?

COP, er en værdi, som angiver forholdet mellem tilført og afgivet effekt. Er COP tallet eksempelvis 4,5 betyder det at du får for 4,50 kroner varme hver gang du bruger for 1 krone. Varmepumper med høje COP-tal er normalt de mest energivenlige. Varmepumper som har en høj COP ved 7 °C, har en dårligere COP ved eksempelvis 0°C. Da anlægget har behov for afrimning, vil COPén være lavere ved eksempelvis 0 °C.

Hvad er en luft til luft varmepumpe med Inverter?

Luft til luft varmepumper med inverter tilpasser kompressorernes omdrejningstal trinløst. Derved forbruger varmepumpen ikke mere energi end nødvendigt til at opvarme poolen. Varmepumpen er meget mere energivenlig end en on/off varmepumpe.

Ofte ses det også at inverter modeller varmepumper har en højere COP værdi, Hvilket betyder du genneralt set får en bedre og mere økonomisk opvarmningsform til din pool.

Inverter varmpumper fås fra 10.000 kroner og opefter, og skal naturligvis tilpasses poolstørelse og placering. Har du en ældre varmpumpe der samtidig er er en on/of pumpe, er vores vurdering at du kan have optil 5000 – 7000 kroner i besparelse på at holde din pool ved bade temperatur på 26 grader.

Pool tagløsning

Pools med Pooltag er i gennemsnit 5-6 grader højere end uden pool tag!

Øget vandtemperatur, er for de fleste en luksus, vi kan med et pooltag forøge dine varme, og reducere varmeafgivelsen fra din pool.

Pooltage er typisk lavet med polycarbonatplader. Pladerne påføres ikke som fyldmateriale til aluminiumstagkonstruktionerne, men tjener også til at øge poolvandstemperaturen gennem solffekten.

Hvis man investere i et pooltag, kan badesæson forlænges med op til flere måneder.

De fleste pool ejere med termotæpper, oplever en mindre nedkøling end dem uden termotæppe, nogen helt op til 3-4 graders forskel om natten og dagen.

Vælger man at investere i et pooltag vil man nærmest ikke opleve er varmetabet om natten i sommerperioden, og meget lavt forår og efterår – varmetabet om natten med et pooltag tåler ingen sammenligning med termotæppe, hvilket må betragtes som en en hel verden til forskel.

Om dagen hvor solen er på, varmes luften op under pooltaget og dermed også dit vand i poolen, på denne måde undgår du, at din varme pumpe skal køre om dagen. Dette vil give mulighed for betydelige omkostningsbesparelser.

 

Ikke kun varme besparelse!

· Oplev mindre urenheder og dermed besparelse i dit kemi forbrug. .

· Vandkvaliteten fastholdes når det regner

· Sikkerhed ikke mindst, med et pooltag lukker du for børn, kældyrdyr og andet du ikke ønsker i poolen uden opsyn.

Det er meget svært at give en præcis beregning af, hvor meget man kan spare på opvarmning, og den sparrede kemi.

Men en vurdering er at den samlede besparelse er op imod 6-8000 kroner pr år hvis man bruger poolen i sammen omfang som inden man monterede taget, hvilket betyder at tilbage betalingstiden for et sådan tag kun er 5-7 år afhængig af poolens størrelse.

Så i betragtning af at man sandsynligt bygger sin pool for at have gavn af den mange år kan investeringen været givet meget godt ud.

Vil du have et uforpligtende tilbud på en ny pool? Dansk Bassinservice er en af Danmarks førende pool virksomheder på markedet. Vi har +30 års erfaring og “know how”. Lad os tage en snak i dag.

Tak for din henvendelse - vi vender tilbage hurtigst!

Glas medie contra filtersand

AFM® er et aktiveret og forarbejdet grønt glas, der øger overfladen 300 gange. Det er et produkt, der forbedrer filtreringskapaciteten med mere end 30 %. En europæisk test viser at kun AFM® filtrerer bedre end sand.

Den specielle aktivering af overflade på glaskornene, laver en selv-sterilisering som forhindrer bakterier sammenklumpninger / bio-film og forhindrer ”kanaler” i at opstå ned gennem filtermediet, hvorved vandet kan trænge ufiltreret gennem filteret.

Den specielle aktivering af overfladen på glaskornene, øger overfladen 300 gange. Dette er til sammenligning med aktivt kul, hvor nano strukturoverfladen absorbere og filtrer urenheder fra vandet så det fremstår krystalklart og uden klorlugt. AFM® reducere den biologiske risiko fra bakterier og parasitter samt den kemiske risiko fra vandet og luften i vandoverfladen.

Bakterier fastgør sig og formere sig på næsten alle overflader. Hvis bio-filmen omkring bakterier er stabil nok, så kan en klorindhold på 50ppm kan ikke trænge igennem bio-filmen. Bakterier udskiller en slim som beskytter dem mod oxideringen. Bakterier sætter sig på overflader: vægge, bund, i rør og specielt i filtermediet.

Glas mediet kan erstatte filtersand – og skal efterfølgende aldrig udskiftes, den lavere filterhastighed, og derved et mindre forbrug af klor, viser sig i en økonomisk besparelse.

Glasmediet gør at der skal anvendes væsentlig mindre vand i forbindelse med returskyl, der er lavet udregninger og test der påviser at der i forbindelse med returskyl kan bespares op imod 18.000 liter vand pr år ved at anvende glas medier.

Den gennemsnitlige pris på vand i Danmark i er 69,45 kr. pr. M3, det betyder at med optil 18.000 liter vandsparelse på returskyl 1250 kroner pr år. Glasmedier investering vil typisk være tjent hjem efter 1-2 år afhængig af hvor meget man plejer at returskylle.

Kunne du lide artiklen? Del den med dit netværk